Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
LRV-34791/2012
15.10.2012
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7745
Iniciatívny návrh
Riadny
Zaradený
2

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Obal 24.05.2016 rtf 57,99 kB Stiahnutie súboru
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 157,27 kB Stiahnutie súboru
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 20,44 kB Stiahnutie súboru
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 21,81 kB Stiahnutie súboru
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 79,39 kB Stiahnutie súboru
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 59,69 kB Stiahnutie súboru
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 7,16 kB Stiahnutie súboru
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 1 022,75 kB Stiahnutie súboru
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 19,13 kB Stiahnutie súboru
rtf Príloha 1 24.05.2016 rtf 89,00 kB Stiahnutie súboru
rtf Príloha 2 24.05.2016 rtf 3,34 MB Stiahnutie súboru
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 71,50 kB Stiahnutie súboru
doc Vybrané vplyvy 24.05.2016 doc 121,50 kB Stiahnutie súboru
rtf Vykonávačka NV SR 24.05.2016 rtf 34,50 kB Stiahnutie súboru
rtf Vyhláška 24.05.2016 rtf 273,50 kB Stiahnutie súboru

História::
15.10.2012 00:00
15.10.2012 00:00