Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
LRV-34791/2012
15.10.2012
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7745
Iniciatívny návrh
Riadny
Zaradený
2

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Obal 24.05.2016 rtf 57,99 kB
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 157,27 kB
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 20,44 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 21,81 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 79,39 kB
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 59,69 kB
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 7,16 kB
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 1 022,75 kB
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 19,13 kB
rtf Príloha 1 24.05.2016 rtf 89,00 kB
rtf Príloha 2 24.05.2016 rtf 3,34 MB
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 71,50 kB
doc Vybrané vplyvy 24.05.2016 doc 121,50 kB
rtf Vykonávačka NV SR 24.05.2016 rtf 34,50 kB
rtf Vyhláška 24.05.2016 rtf 273,50 kB

História::
15.10.2012 00:00
15.10.2012 00:00