Detail materiálu

Základné údaje
Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
02.06.2016
príslušný člen poradného orgánu vlády SR
Úrad vlády Slovenskej republiky
7746
ústne informácie členov BR SR k danej situácii.
Riadny
Informatívny materiál
Zaradený
2

História::
03.06.2016 08:38
03.06.2016 08:38