Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.
LRV24292/2016
23.08.2016
minister financií
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
7745
Riadny
Zákon
Zaradený
5

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Doložka vplyvov 23.08.2016 rtf 217,00 kB Stiahnutie súboru
rtf Doložka zlučiteľnosti 23.08.2016 rtf 146,63 kB Stiahnutie súboru
rtf Dôvodová správa 23.08.2016 rtf 69,25 kB Stiahnutie súboru
rtf Dôvodová správa všeobecná 23.08.2016 rtf 43,04 kB Stiahnutie súboru
rtf Návrh komuniké 23.08.2016 rtf 41,75 kB Stiahnutie súboru
rtf Obal 23.08.2016 rtf 58,67 kB Stiahnutie súboru
rtf Predkladacia správa 23.08.2016 rtf 51,04 kB Stiahnutie súboru
rtf Analýza sociálnych vplyvov 23.08.2016 rtf 192,86 kB Stiahnutie súboru
rtf Správa o účasti verejnosti 23.08.2016 rtf 61,64 kB Stiahnutie súboru
rtf Návrh uznesenia 23.08.2016 rtf 324,58 kB Stiahnutie súboru
rtf Vlastný materiál 23.08.2016 rtf 254,20 kB Stiahnutie súboru
rtf Vplyvy na informatizáciu spoločnosti 23.08.2016 rtf 78,32 kB Stiahnutie súboru
rtf Vplyvy na podnikateľské prostredie 23.08.2016 rtf 147,81 kB Stiahnutie súboru
rtf Vplyvy na rozpočet verejnej správy 23.08.2016 rtf 300,59 kB Stiahnutie súboru
rtf Vplyvy na služby verejnej srpávy pre občana 23.08.2016 rtf 285,52 kB Stiahnutie súboru
rtf Vplyvy na životné prostredie 23.08.2016 rtf 60,70 kB Stiahnutie súboru
rtf Vyhlásenie 23.08.2016 rtf 190,43 kB Stiahnutie súboru
rtf Vyhodnotenie pripomienkového konania 23.08.2016 rtf 695,17 kB Stiahnutie súboru

História::
14.09.2016 09:22
14.09.2016 09:22