Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.
LRV24292/2016
23.08.2016
minister financií
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
7745
Riadny
Zákon
Zaradený
5

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Doložka vplyvov 23.08.2016 rtf 217,00 kB
rtf Doložka zlučiteľnosti 23.08.2016 rtf 146,63 kB
rtf Dôvodová správa 23.08.2016 rtf 69,25 kB
rtf Dôvodová správa všeobecná 23.08.2016 rtf 43,04 kB
rtf Návrh komuniké 23.08.2016 rtf 41,75 kB
rtf Obal 23.08.2016 rtf 58,67 kB
rtf Predkladacia správa 23.08.2016 rtf 51,04 kB
rtf Analýza sociálnych vplyvov 23.08.2016 rtf 192,86 kB
rtf Správa o účasti verejnosti 23.08.2016 rtf 61,64 kB
rtf Návrh uznesenia 23.08.2016 rtf 324,58 kB
rtf Vlastný materiál 23.08.2016 rtf 254,20 kB
rtf Vplyvy na informatizáciu spoločnosti 23.08.2016 rtf 78,32 kB
rtf Vplyvy na podnikateľské prostredie 23.08.2016 rtf 147,81 kB
rtf Vplyvy na rozpočet verejnej správy 23.08.2016 rtf 300,59 kB
rtf Vplyvy na služby verejnej srpávy pre občana 23.08.2016 rtf 285,52 kB
rtf Vplyvy na životné prostredie 23.08.2016 rtf 60,70 kB
rtf Vyhlásenie 23.08.2016 rtf 190,43 kB
rtf Vyhodnotenie pripomienkového konania 23.08.2016 rtf 695,17 kB

História::
14.09.2016 09:22
14.09.2016 09:22