Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov
LRV19046/2016
26.08.2016
minister životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7745
Riadny
Zákon
Zaradený
1

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Doložka vplyvov 26.08.2016 doc 111,00 kB Stiahnutie súboru
doc Doložka zlučiteľnosti 26.08.2016 doc 75,00 kB Stiahnutie súboru
doc Dôvodová správa 26.08.2016 doc 92,00 kB Stiahnutie súboru
doc Dôvodová správa všeobecná 26.08.2016 doc 71,00 kB Stiahnutie súboru
rtf Návrh komuniké 26.08.2016 rtf 35,88 kB Stiahnutie súboru
rtf Návrh uznesenia 26.08.2016 rtf 183,93 kB Stiahnutie súboru
rtf Obal 26.08.2016 rtf 64,30 kB Stiahnutie súboru
doc Predkladacia správa 26.08.2016 doc 36,50 kB Stiahnutie súboru
pdf Sprievodný list 26.08.2016 pdf 17,74 kB Stiahnutie súboru
docx Tabuľka zhody 26.08.2016 docx 36,39 kB Stiahnutie súboru
doc Tabuľka zhody 2 26.08.2016 doc 332,00 kB Stiahnutie súboru
doc Vlastný materiál 26.08.2016 doc 135,00 kB Stiahnutie súboru
doc Vyhlásenie 26.08.2016 doc 27,00 kB Stiahnutie súboru
rtf Vyhodnotenie pripomienkového konania 26.08.2016 rtf 379,72 kB Stiahnutie súboru

História::
31.08.2016 08:45
31.08.2016 08:45