Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
LRV26732/2016
12.09.2016
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
7745
Riadny
Zákon
Zaradený
2

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf doložka vplyvov 12.09.2016 rtf 171,64 kB
docx doložka zlučiteľnosti 12.09.2016 docx 28,50 kB
rtf dôvodová správa 12.09.2016 rtf 211,78 kB
rtf návrh komuniké 12.09.2016 rtf 34,45 kB
rtf obal 12.09.2016 rtf 59,38 kB
rtf predkladacia správa 12.09.2016 rtf 88,00 kB
rtf sociálne vplyvy 12.09.2016 rtf 199,95 kB
rtf návrh uznesenia 12.09.2016 rtf 238,57 kB
rtf vlastný materiál 12.09.2016 rtf 504,04 kB
rtf vplyvy_rozpočet 12.09.2016 rtf 359,92 kB
docx správa o účasti verejnosti 12.09.2016 docx 27,67 kB
docx vyhodnotenie MPK 12.09.2016 docx 307,92 kB

História::
14.09.2016 10:55
14.09.2016 10:55