Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
LRV-26855/2016
16.09.2016
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
7745
Riadny
Zákon
Zaradený
13

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf doložka vybraných vplyvov 16.09.2016 rtf 227,54 kB
rtf doložka zlučiteľnosti 16.09.2016 rtf 53,28 kB
rtf dôvodová správa osobitná 16.09.2016 rtf 442,56 kB
rtf dôvodová správa všeobecná 16.09.2016 rtf 68,30 kB
rtf návrh komuniké 16.09.2016 rtf 42,61 kB
rtf obal 16.09.2016 rtf 52,28 kB
rtf predkladacia správa 16.09.2016 rtf 61,93 kB
rtf vyhodnotenie MPK 16.09.2016 rtf 806,80 kB
rtf sociálne vplyvy 16.09.2016 rtf 199,17 kB
rtf správa o účasti verejnosti 16.09.2016 rtf 113,86 kB
rtf návrh uznesenia 16.09.2016 rtf 298,23 kB
rtf vlastný materiál 16.09.2016 rtf 363,86 kB
rtf vplyvy na podnikateľské prostredie 16.09.2016 rtf 179,34 kB
rtf vplyvy na rozpočet verejnej správy 16.09.2016 rtf 414,32 kB
rtf vplyvy na služby verejnej správy pre občana 16.09.2016 rtf 291,05 kB
rtf vyhlásenie 16.09.2016 rtf 51,84 kB

História::
16.09.2016 12:11
16.09.2016 12:11