Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
LRV-26855/2016
16.09.2016
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
7745
Riadny
Zákon
Zaradený
13

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf doložka vybraných vplyvov 16.09.2016 rtf 227,54 kB Stiahnutie súboru
rtf doložka zlučiteľnosti 16.09.2016 rtf 53,28 kB Stiahnutie súboru
rtf dôvodová správa osobitná 16.09.2016 rtf 442,56 kB Stiahnutie súboru
rtf dôvodová správa všeobecná 16.09.2016 rtf 68,30 kB Stiahnutie súboru
rtf návrh komuniké 16.09.2016 rtf 42,61 kB Stiahnutie súboru
rtf obal 16.09.2016 rtf 52,28 kB Stiahnutie súboru
rtf predkladacia správa 16.09.2016 rtf 61,93 kB Stiahnutie súboru
rtf vyhodnotenie MPK 16.09.2016 rtf 806,80 kB Stiahnutie súboru
rtf sociálne vplyvy 16.09.2016 rtf 199,17 kB Stiahnutie súboru
rtf správa o účasti verejnosti 16.09.2016 rtf 113,86 kB Stiahnutie súboru
rtf návrh uznesenia 16.09.2016 rtf 298,23 kB Stiahnutie súboru
rtf vlastný materiál 16.09.2016 rtf 363,86 kB Stiahnutie súboru
rtf vplyvy na podnikateľské prostredie 16.09.2016 rtf 179,34 kB Stiahnutie súboru
rtf vplyvy na rozpočet verejnej správy 16.09.2016 rtf 414,32 kB Stiahnutie súboru
rtf vplyvy na služby verejnej správy pre občana 16.09.2016 rtf 291,05 kB Stiahnutie súboru
rtf vyhlásenie 16.09.2016 rtf 51,84 kB Stiahnutie súboru

História::
16.09.2016 12:11
16.09.2016 12:11