Detail materiálu

Základné údaje
Vyhodnotenie aktuálnej bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
22.11.2016
príslušný člen poradného orgánu vlády SR
Úrad vlády Slovenskej republiky
7746
ústne informácie členov BR SR a trvale prizývaných
Riadny
Ostatné materiály
Zaradený
1

História::
22.11.2016 10:47
22.11.2016 10:47