Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov - nové znenie
LRV-8191/2017
09.02.2017
minister životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7745
Riadny
Zákon
Zaradený
1

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
docx doložka vplyvov 09.02.2017 docx 26,60 kB Stiahnutie súboru
docx doložka zlučiteľnosti 09.02.2017 docx 25,50 kB Stiahnutie súboru
doc dôvodová správa osobitná 09.02.2017 doc 57,50 kB Stiahnutie súboru
docx dôvodová správa všeobecná 09.02.2017 docx 13,30 kB Stiahnutie súboru
docx návrh komuniké 09.02.2017 docx 19,68 kB Stiahnutie súboru
docx obal 09.02.2017 docx 22,87 kB Stiahnutie súboru
docx predkladacia správa 09.02.2017 docx 21,10 kB Stiahnutie súboru
docx správa o účasti verejnosti 09.02.2017 docx 21,55 kB Stiahnutie súboru
pdf príloha-sprievodný list 09.02.2017 pdf 21,66 kB Stiahnutie súboru
doc tabuľka zhody 09.02.2017 doc 601,00 kB Stiahnutie súboru
docx návrh uznesenia 09.02.2017 docx 28,18 kB Stiahnutie súboru
docx vlastný materiál 09.02.2017 docx 32,80 kB Stiahnutie súboru
docx vyhlásenie o rozporoch 09.02.2017 docx 17,22 kB Stiahnutie súboru
docx vyhodnotenie MPK 09.02.2017 docx 87,70 kB Stiahnutie súboru

História::
10.02.2017 09:33
10.02.2017 09:33