Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie
LRV-8909/2017
14.02.2017
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
7745
Riadny
Zákon
Zaradený
4

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
docx doložka vybraných vplyvov 14.02.2017 docx 24,74 kB Stiahnutie súboru
docx doložka zlučiteľnosti 14.02.2017 docx 13,97 kB Stiahnutie súboru
docx dôvodová správa osobitná 14.02.2017 docx 28,43 kB Stiahnutie súboru
rtf dôvodová správa všeobecná 14.02.2017 rtf 91,75 kB Stiahnutie súboru
docx návrh komuniké 14.02.2017 docx 13,70 kB Stiahnutie súboru
docx návrh uznesenia 14.02.2017 docx 30,50 kB Stiahnutie súboru
docx obal 14.02.2017 docx 22,19 kB Stiahnutie súboru
docx predkladacia správa 14.02.2017 docx 25,48 kB Stiahnutie súboru
docx správa o účasti verejnosti 14.02.2017 docx 24,25 kB Stiahnutie súboru
docx vlastný materiál 14.02.2017 docx 76,95 kB Stiahnutie súboru
docx vplyvy na rozpočet verejnej správy 14.02.2017 docx 40,17 kB Stiahnutie súboru
docx vplyvy na služby verejnej správy pre občana 14.02.2017 docx 52,75 kB Stiahnutie súboru
docx vyhodnotenie MPK 14.02.2017 docx 69,65 kB Stiahnutie súboru

História::
14.02.2017 14:55
14.02.2017 14:55