Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie
LRV-8909/2017
14.02.2017
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
7745
Riadny
Zákon
Zaradený
4

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
docx doložka vybraných vplyvov 14.02.2017 docx 24,74 kB
docx doložka zlučiteľnosti 14.02.2017 docx 13,97 kB
docx dôvodová správa osobitná 14.02.2017 docx 28,43 kB
rtf dôvodová správa všeobecná 14.02.2017 rtf 91,75 kB
docx návrh komuniké 14.02.2017 docx 13,70 kB
docx návrh uznesenia 14.02.2017 docx 30,50 kB
docx obal 14.02.2017 docx 22,19 kB
docx predkladacia správa 14.02.2017 docx 25,48 kB
docx správa o účasti verejnosti 14.02.2017 docx 24,25 kB
docx vlastný materiál 14.02.2017 docx 76,95 kB
docx vplyvy na rozpočet verejnej správy 14.02.2017 docx 40,17 kB
docx vplyvy na služby verejnej správy pre občana 14.02.2017 docx 52,75 kB
docx vyhodnotenie MPK 14.02.2017 docx 69,65 kB

História::
14.02.2017 14:55
14.02.2017 14:55