Detail materiálu

Základné údaje
Vyhodnotenie aktuálnej bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
06.03.2017
príslušný člen poradného orgánu vlády SR
Úrad vlády Slovenskej republiky
7746
ústne informácie členov a trvale prizývaných na zasadnutie BR SR
Riadny
Ostatné materiály
Zaradený
1

História::
20.03.2017 12:43
20.03.2017 12:43