Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona o technickej normalizácii a o zmene zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
LRV-28265/2017
22.06.2017
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
7745
Riadny
Zákon
Zaradený
5

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
docx obal 22.06.2017 docx 26,09 kB
docx vlastný materiál 22.06.2017 docx 97,29 kB
docx návrh uznesenia 22.06.2017 docx 34,17 kB
docx predkladacia správa 22.06.2017 docx 25,07 kB
docx dôvodová správa všeobecná 22.06.2017 docx 25,67 kB
docx dôvodová správa osobitná 22.06.2017 docx 40,04 kB
docx doložka vplyvov 22.06.2017 docx 30,23 kB
docx doložka zlučiteľnosti 22.06.2017 docx 27,90 kB
docx vyhodnotenie MPK 22.06.2017 docx 148,21 kB
docx správa o účasti verejnosti 22.06.2017 docx 28,92 kB
docx návrh komuniké 22.06.2017 docx 20,43 kB
docx analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 22.06.2017 docx 37,43 kB
docx návrh vykonávacieho predpisu 22.06.2017 docx 96,34 kB
docx vznesené pripomienky 22.06.2017 docx 103,49 kB
doc sprievodný list 22.06.2017 doc 114,50 kB

História::
22.06.2017 11:50
22.06.2017 11:50