Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona o technickej normalizácii a o zmene zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
LRV-28265/2017
22.06.2017
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
7745
Riadny
Zákon
Zaradený
5

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
docx obal 22.06.2017 docx 26,09 kB Stiahnutie súboru
docx vlastný materiál 22.06.2017 docx 97,29 kB Stiahnutie súboru
docx návrh uznesenia 22.06.2017 docx 34,17 kB Stiahnutie súboru
docx predkladacia správa 22.06.2017 docx 25,07 kB Stiahnutie súboru
docx dôvodová správa všeobecná 22.06.2017 docx 25,67 kB Stiahnutie súboru
docx dôvodová správa osobitná 22.06.2017 docx 40,04 kB Stiahnutie súboru
docx doložka vplyvov 22.06.2017 docx 30,23 kB Stiahnutie súboru
docx doložka zlučiteľnosti 22.06.2017 docx 27,90 kB Stiahnutie súboru
docx vyhodnotenie MPK 22.06.2017 docx 148,21 kB Stiahnutie súboru
docx správa o účasti verejnosti 22.06.2017 docx 28,92 kB Stiahnutie súboru
docx návrh komuniké 22.06.2017 docx 20,43 kB Stiahnutie súboru
docx analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 22.06.2017 docx 37,43 kB Stiahnutie súboru
docx návrh vykonávacieho predpisu 22.06.2017 docx 96,34 kB Stiahnutie súboru
docx vznesené pripomienky 22.06.2017 docx 103,49 kB Stiahnutie súboru
doc sprievodný list 22.06.2017 doc 114,50 kB Stiahnutie súboru

História::
22.06.2017 11:50
22.06.2017 11:50