Detail materiálu

Základné údaje
Vyhodnotenie aktuálnej bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
KBR1/2017
03.10.2017
príslušný člen poradného orgánu vlády SR
Úrad vlády Slovenskej republiky
7746
ústne informácie členov a trvale prizývaných na zasadnutia
Riadny
Ostatné materiály
Zaradený
1

História::
03.11.2017 08:10
03.11.2017 08:10