Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
LRV-47018/2017
27.10.2017
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
7745
Riadny
Zákon
Zaradený
12

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf doložka vybraných vplyvov 27.10.2017 rtf 215,28 kB
rtf doložka sociálnych vplyvov 27.10.2017 rtf 218,21 kB
rtf doložka vplyvov na rozpočet verejnej správy 27.10.2017 rtf 573,41 kB
rtf doložka zlučiteľnosti 27.10.2017 rtf 54,82 kB
rtf dôvodová správa osobitná 27.10.2017 rtf 582,16 kB
rtf dôvodová správa všeobecná 27.10.2017 rtf 142,64 kB
rtf návrh komuniké 27.10.2017 rtf 35,63 kB
rtf obal 27.10.2017 rtf 63,64 kB
rtf predkladacia správa 27.10.2017 rtf 64,92 kB
rtf príloha_vyhláška 27.10.2017 rtf 954,12 kB
docx vyhodnotenie MPK 27.10.2017 docx 117,27 kB
rtf správa o účasti verejnosti 27.10.2017 rtf 195,85 kB
rtf návrh uznesenia 27.10.2017 rtf 331,40 kB
rtf vlastný materiál 27.10.2017 rtf 1,24 MB
rtf vyhlásenie 27.10.2017 rtf 45,21 kB

História::
27.10.2017 10:01
27.10.2017 10:01