Detail materiálu

Základné údaje
Vyhodnotenie aktuálnej bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
11.12.2017
príslušný člen poradného orgánu vlády SR
Úrad vlády Slovenskej republiky
7746
ústne informácie členov a trvale prizývaných na zasadnutie Bezpečnostnej rady SR
Riadny
Ostatné materiály
Zaradený
1

História::
11.12.2017 13:18
11.12.2017 13:18