Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
LRV-52921/2017
14.12.2017
minister zdravotníctva
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
7745
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
8

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf doložka zlučiteľnosti 14.12.2017 rtf 125,28 kB Stiahnutie súboru
rtf dôvodová správa 14.12.2017 rtf 85,96 kB Stiahnutie súboru
rtf analýza_sociálne vplyvy 14.12.2017 rtf 194,61 kB Stiahnutie súboru
rtf analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 14.12.2017 rtf 158,53 kB Stiahnutie súboru
rtf správa o účasti verejnosti 14.12.2017 rtf 130,15 kB Stiahnutie súboru
rtf obal 14.12.2017 rtf 44,23 kB Stiahnutie súboru
rtf predkladacia správa 14.12.2017 rtf 80,37 kB Stiahnutie súboru
rtf tabuľka zhody 14.12.2017 rtf 502,38 kB Stiahnutie súboru
rtf vlastný materiál 14.12.2017 rtf 1,27 MB Stiahnutie súboru
rtf vyhlásenie 14.12.2017 rtf 40,68 kB Stiahnutie súboru
rtf vyhodnotenie MPK 14.12.2017 rtf 355,43 kB Stiahnutie súboru
rtf doložka vybraných vplyvov 04.01.2018 rtf 511,50 kB Stiahnutie súboru

História::
15.12.2017 12:28
15.12.2017 12:28