Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
LRV-41712/2012
13.12.2012
minister vnútra
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
7745
Iniciatívny návrh
Riadny
Zaradený
9

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 56,00 kB
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 72,01 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 220,87 kB
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 34,12 kB
rtf Obal 24.05.2016 rtf 54,79 kB
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 41,77 kB
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 5,48 MB
rtf Tabuľka zhody 24.05.2016 rtf 1,23 MB
rtf Tabuľka zhody 24.05.2016 rtf 698,58 kB
rtf Tabuľka zhody 24.05.2016 rtf 176,72 kB
rtf Tabuľka zhody 24.05.2016 rtf 192,99 kB
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 189,11 kB
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 1,19 MB
rtf Príloha 24.05.2016 rtf 50,27 kB

História::
13.12.2012 00:00
13.12.2012 00:00