Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
LRV-6357/2018
15.02.2018
predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
7745
Riadny
Zákon
Zaradený
4

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc doložka zlučiteľnosti 15.02.2018 doc 52,00 kB
docx doložka vybraných vplyvov 15.02.2018 docx 36,40 kB
rtf dôvodová správa všeobecná 15.02.2018 rtf 71,28 kB
rtf dôvodová správa osobitná 15.02.2018 rtf 171,91 kB
rtf návrh komuniké 15.02.2018 rtf 36,39 kB
rtf návrh uznesenia 15.02.2018 rtf 185,31 kB
rtf novelá vyhlášky 15.02.2018 rtf 253,85 kB
rtf obal 15.02.2018 rtf 92,40 kB
rtf predkladacia správa 15.02.2018 rtf 53,55 kB
doc správa o účasti verejnosti 15.02.2018 doc 51,50 kB
rtf vlastný materiál 15.02.2018 rtf 456,45 kB
docx vplyvy na podnikateľské prostredie 15.02.2018 docx 92,72 kB
doc vplyvy na služby verejnej správy pre občana 15.02.2018 doc 161,00 kB
docx vyhlásenie predkladateľa 15.02.2018 docx 13,03 kB
docx vyhodnotenie MPK 15.02.2018 docx 167,76 kB

História::
15.02.2018 10:37
15.02.2018 10:37