Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 78/2004 Z. z.
LRV-14947/2018
18.04.2018
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
7745
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
4

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf obal 18.04.2018 rtf 83,60 kB Stiahnutie súboru
rtf vlastný materiál 18.04.2018 rtf 45,31 kB Stiahnutie súboru
rtf návrh uznesenia 18.04.2018 rtf 234,64 kB Stiahnutie súboru
rtf predkladacia správa 18.04.2018 rtf 56,83 kB Stiahnutie súboru
rtf dôvodová správa všeobecná 18.04.2018 rtf 45,90 kB Stiahnutie súboru
rtf dôvodová správa osobitná 18.04.2018 rtf 46,16 kB Stiahnutie súboru
rtf doložka vplyvov 18.04.2018 rtf 166,98 kB Stiahnutie súboru
docx doložka zlučiteľnosti 18.04.2018 docx 31,79 kB Stiahnutie súboru
docx vyhodnotenie MPK 18.04.2018 docx 29,90 kB Stiahnutie súboru
rtf správa o účasti verejnosti 18.04.2018 rtf 116,14 kB Stiahnutie súboru
rtf návrh komuniké 18.04.2018 rtf 58,79 kB Stiahnutie súboru

História::
19.04.2018 11:00
19.04.2018 11:00