Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 78/2004 Z. z.
LRV-14947/2018
18.04.2018
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
7745
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
4

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf obal 18.04.2018 rtf 83,60 kB
rtf vlastný materiál 18.04.2018 rtf 45,31 kB
rtf návrh uznesenia 18.04.2018 rtf 234,64 kB
rtf predkladacia správa 18.04.2018 rtf 56,83 kB
rtf dôvodová správa všeobecná 18.04.2018 rtf 45,90 kB
rtf dôvodová správa osobitná 18.04.2018 rtf 46,16 kB
rtf doložka vplyvov 18.04.2018 rtf 166,98 kB
docx doložka zlučiteľnosti 18.04.2018 docx 31,79 kB
docx vyhodnotenie MPK 18.04.2018 docx 29,90 kB
rtf správa o účasti verejnosti 18.04.2018 rtf 116,14 kB
rtf návrh komuniké 18.04.2018 rtf 58,79 kB

História::
19.04.2018 11:00
19.04.2018 11:00