Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 426/2010 Z. z, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
LRV-103/2013
03.01.2013
minister hospodárstva
Ministerstvo hospodárstva SR
7745
Riadny
Zaradený
5

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Vlastný materiál 24.05.2016 doc 32,50 kB
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 179,85 kB
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 41,96 kB
rtf Obal 24.05.2016 rtf 63,62 kB
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 36,00 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 22,21 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 24,27 kB
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 25,03 kB
doc Doložka vplyvov 24.05.2016 doc 32,50 kB
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 281,43 kB

História::
03.01.2013 00:00
03.01.2013 00:00