Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 426/2010 Z. z, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
LRV-103/2013
03.01.2013
minister hospodárstva
Ministerstvo hospodárstva SR
7745
Riadny
Zaradený
5

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Vlastný materiál 24.05.2016 doc 32,50 kB Stiahnutie súboru
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 179,85 kB Stiahnutie súboru
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 41,96 kB Stiahnutie súboru
rtf Obal 24.05.2016 rtf 63,62 kB Stiahnutie súboru
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 36,00 kB Stiahnutie súboru
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 22,21 kB Stiahnutie súboru
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 24,27 kB Stiahnutie súboru
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 25,03 kB Stiahnutie súboru
doc Doložka vplyvov 24.05.2016 doc 32,50 kB Stiahnutie súboru
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 281,43 kB Stiahnutie súboru

História::
03.01.2013 00:00
03.01.2013 00:00