Detail materiálu

Základné údaje
Vyhodnotenie aktuálnej bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
KBR1/2018
21.11.2018
príslušný člen poradného orgánu vlády SR
Úrad vlády Slovenskej republiky
7746
ústne informácie členov a prizývaných na zasadnutie BR SR
Riadny
Ostatné materiály
Zaradený
1

História::
23.11.2018 11:18
23.11.2018 11:18