Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
LRV-31913/2018
21.11.2018
podpredseda vlády a minister financií
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
7745
Riadny
Zákon
Zaradený
5

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
docx analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti 21.11.2018 docx 17,73 kB
docx analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 21.11.2018 docx 40,32 kB
docx analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 21.11.2018 docx 44,15 kB
docx doložka vplyvov 21.11.2018 docx 24,02 kB
docx doložka zlúčiteľnosti 21.11.2018 docx 16,52 kB
docx dôvodová správa 21.11.2018 docx 49,79 kB
docx konsolidované znenie 21.11.2018 docx 274,88 kB
docx obal 21.11.2018 docx 17,43 kB
docx predkladacia správa 21.11.2018 docx 16,78 kB
docx správa o účasti verejnosti 21.11.2018 docx 25,74 kB
docx uznesenie 21.11.2018 docx 15,03 kB
docx vlastný materiál 21.11.2018 docx 70,70 kB
docx vyhlásenie 21.11.2018 docx 13,24 kB
docx vyhodnotenie MPK 21.11.2018 docx 186,47 kB

História::
27.11.2018 14:01
27.11.2018 14:01