Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
LRV-31913/2018
21.11.2018
podpredseda vlády a minister financií
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
7745
Riadny
Zákon
Zaradený
5

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
docx analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti 21.11.2018 docx 17,73 kB Stiahnutie súboru
docx analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 21.11.2018 docx 40,32 kB Stiahnutie súboru
docx analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 21.11.2018 docx 44,15 kB Stiahnutie súboru
docx doložka vplyvov 21.11.2018 docx 24,02 kB Stiahnutie súboru
docx doložka zlúčiteľnosti 21.11.2018 docx 16,52 kB Stiahnutie súboru
docx dôvodová správa 21.11.2018 docx 49,79 kB Stiahnutie súboru
docx konsolidované znenie 21.11.2018 docx 274,88 kB Stiahnutie súboru
docx obal 21.11.2018 docx 17,43 kB Stiahnutie súboru
docx predkladacia správa 21.11.2018 docx 16,78 kB Stiahnutie súboru
docx správa o účasti verejnosti 21.11.2018 docx 25,74 kB Stiahnutie súboru
docx uznesenie 21.11.2018 docx 15,03 kB Stiahnutie súboru
docx vlastný materiál 21.11.2018 docx 70,70 kB Stiahnutie súboru
docx vyhlásenie 21.11.2018 docx 13,24 kB Stiahnutie súboru
docx vyhodnotenie MPK 21.11.2018 docx 186,47 kB Stiahnutie súboru

História::
27.11.2018 14:01
27.11.2018 14:01