Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite
LRV-31564/2018
27.11.2018
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
7745
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
4

História::
29.11.2018 12:13
29.11.2018 12:16