Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore
LRV-3703/2019
14.02.2019
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
7745
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
8

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
docx obal 14.02.2019 docx 25,51 kB Stiahnutie súboru
docx návrh uznesenia 14.02.2019 docx 35,88 kB Stiahnutie súboru
rtf predkladacia správa 14.02.2019 rtf 65,45 kB Stiahnutie súboru
docx vlastný materiál 14.02.2019 docx 769,83 kB Stiahnutie súboru
rtf dôvodová správa všeobecná 14.02.2019 rtf 51,60 kB Stiahnutie súboru
docx dôvodová správa osobitná 14.02.2019 docx 26,31 kB Stiahnutie súboru
rtf doložka vplyvov 14.02.2019 rtf 174,39 kB Stiahnutie súboru
docx doložka zlučiteľnosti 14.02.2019 docx 29,77 kB Stiahnutie súboru
docx vyhodnotenie MPK 14.02.2019 docx 53,99 kB Stiahnutie súboru
rtf správa o účasti verejnosti 14.02.2019 rtf 121,47 kB Stiahnutie súboru
docx vyhlásenie o bezropnosti 14.02.2019 docx 15,56 kB Stiahnutie súboru
docx analýza vplyvov na podnikateľsko prostredie 14.02.2019 docx 28,72 kB Stiahnutie súboru
doc tabuľka zhody 14.02.2019 doc 1,05 MB Stiahnutie súboru

História::
15.02.2019 14:23
15.02.2019 14:23