Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore
LRV-3703/2019
14.02.2019
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
7745
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
8

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
docx obal 14.02.2019 docx 25,51 kB
docx návrh uznesenia 14.02.2019 docx 35,88 kB
rtf predkladacia správa 14.02.2019 rtf 65,45 kB
docx vlastný materiál 14.02.2019 docx 769,83 kB
rtf dôvodová správa všeobecná 14.02.2019 rtf 51,60 kB
docx dôvodová správa osobitná 14.02.2019 docx 26,31 kB
rtf doložka vplyvov 14.02.2019 rtf 174,39 kB
docx doložka zlučiteľnosti 14.02.2019 docx 29,77 kB
docx vyhodnotenie MPK 14.02.2019 docx 53,99 kB
rtf správa o účasti verejnosti 14.02.2019 rtf 121,47 kB
docx vyhlásenie o bezropnosti 14.02.2019 docx 15,56 kB
docx analýza vplyvov na podnikateľsko prostredie 14.02.2019 docx 28,72 kB
doc tabuľka zhody 14.02.2019 doc 1,05 MB

História::
15.02.2019 14:23
15.02.2019 14:23