Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
LRV-5335/2019
05.03.2019
ministerka zdravotníctva
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
7745
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
3

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
docx analýza_sociálne vplyvy 05.03.2019 docx 38,17 kB
docx analýza vplyvov_podnikateľské prostredie 05.03.2019 docx 38,72 kB
docx doložka vplyvov 05.03.2019 docx 35,16 kB
docx doložka zlučiteľnosti 05.03.2019 docx 24,80 kB
docx dôvodová správa 05.03.2019 docx 28,04 kB
docx obal 05.03.2019 docx 23,36 kB
docx predkladacia správa 05.03.2019 docx 24,89 kB
docx správa o účasti verejnosti 05.03.2019 docx 12,48 kB
docx tabuľka zhody_2017_2398 05.03.2019 docx 50,45 kB
docx tabuľka zhody_2004_37 05.03.2019 docx 68,73 kB
docx návrh uznesenia 05.03.2019 docx 23,10 kB
docx vlastný materiál 05.03.2019 docx 38,56 kB
docx vyhlásenie predkladateľa 05.03.2019 docx 11,75 kB
docx vyhodnotenie MPK 05.03.2019 docx 39,21 kB

História::
07.03.2019 15:56
07.03.2019 15:56