Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
LRV-10739/2019
12.04.2019
ministerka kultúry
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
7745
Riadny
Zákon
Zaradený
13

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
docx doložka zlučiteľnosti 12.04.2019 docx 20,23 kB Stiahnutie súboru
docx doložka vplyvov 12.04.2019 docx 24,51 kB Stiahnutie súboru
docx dôvodová správa osobitná 12.04.2019 docx 27,41 kB Stiahnutie súboru
docx dôvodová správa všeobecná 12.04.2019 docx 23,60 kB Stiahnutie súboru
docx obal 12.04.2019 docx 25,40 kB Stiahnutie súboru
docx predkladacia správa 12.04.2019 docx 19,25 kB Stiahnutie súboru
docx správa o účasti verejnosti 12.04.2019 docx 15,41 kB Stiahnutie súboru
docx vyhodnotenie MPK 12.04.2019 docx 41,98 kB Stiahnutie súboru
docx vznesené pripomienky 12.04.2019 docx 36,10 kB Stiahnutie súboru
docx návrh uznesenia 12.04.2019 docx 25,41 kB Stiahnutie súboru
docx vlastný materiál 12.04.2019 docx 15,69 kB Stiahnutie súboru

História::
12.04.2019 15:27
12.04.2019 15:27