Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
LRV-10733/2019
12.04.2019
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7745
Riadny
Zákon
Zaradený
9

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
docx analýza sociálnych vplyvov 12.04.2019 docx 34,33 kB Stiahnutie súboru
docx analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 12.04.2019 docx 21,23 kB Stiahnutie súboru
docx analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 12.04.2019 docx 40,03 kB Stiahnutie súboru
docx analýza vplyvov na životné prostredie 12.04.2019 docx 17,49 kB Stiahnutie súboru
docx doložka zlučiteľnosti 12.04.2019 docx 22,58 kB Stiahnutie súboru
docx doložka vybraných vplyvov 12.04.2019 docx 30,39 kB Stiahnutie súboru
docx dôvodová správa 12.04.2019 docx 51,66 kB Stiahnutie súboru
docx návrh uznesenia 12.04.2019 docx 20,22 kB Stiahnutie súboru
docx obal 12.04.2019 docx 13,92 kB Stiahnutie súboru
docx predkladacia správa 12.04.2019 docx 15,81 kB Stiahnutie súboru
docx správa o účasti verejnosti 12.04.2019 docx 12,70 kB Stiahnutie súboru
docx vlastný materiál 12.04.2019 docx 40,25 kB Stiahnutie súboru
docx vyhlásenie 12.04.2019 docx 22,15 kB Stiahnutie súboru
docx vyhodnotenie MPK 12.04.2019 docx 126,84 kB Stiahnutie súboru

História::
12.04.2019 15:25
12.04.2019 15:25