Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
LRV-10733/2019
12.04.2019
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7745
Riadny
Zákon
Zaradený
9

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
docx analýza sociálnych vplyvov 12.04.2019 docx 34,33 kB
docx analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 12.04.2019 docx 21,23 kB
docx analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 12.04.2019 docx 40,03 kB
docx analýza vplyvov na životné prostredie 12.04.2019 docx 17,49 kB
docx doložka zlučiteľnosti 12.04.2019 docx 22,58 kB
docx doložka vybraných vplyvov 12.04.2019 docx 30,39 kB
docx dôvodová správa 12.04.2019 docx 51,66 kB
docx návrh uznesenia 12.04.2019 docx 20,22 kB
docx obal 12.04.2019 docx 13,92 kB
docx predkladacia správa 12.04.2019 docx 15,81 kB
docx správa o účasti verejnosti 12.04.2019 docx 12,70 kB
docx vlastný materiál 12.04.2019 docx 40,25 kB
docx vyhlásenie 12.04.2019 docx 22,15 kB
docx vyhodnotenie MPK 12.04.2019 docx 126,84 kB

História::
12.04.2019 15:25
12.04.2019 15:25