Detail materiálu

Základné údaje
Vyhodnotenie aktuálnej bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
KBR123/2019
22.05.2019
príslušný člen poradného orgánu vlády SR
Úrad vlády Slovenskej republiky
7746
ústne informácie členov BRSR a prizvaných na zasadnutie
Riadny
Ostatné materiály
Zaradený
1

História::
22.05.2019 10:27
22.05.2019 10:27