Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
LRV-21657/2019
11.09.2019
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
7745
Riadny
Zákon
Zaradený
14

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
docx analýza na podnikateľské prostredie 11.09.2019 docx 33,34 kB
docx doložka vybraných vplyvov 11.09.2019 docx 33,29 kB
docx doložka zlučiteľnosti 11.09.2019 docx 18,30 kB
rtf dôvodová správa osobitná 11.09.2019 rtf 292,32 kB
rtf dôvodová správa všeobecná 11.09.2019 rtf 91,34 kB
docx návrh vykonávacieho predpisu 11.09.2019 docx 27,10 kB
doc obal 11.09.2019 doc 34,50 kB
rtf predkladacia správa 11.09.2019 rtf 90,86 kB
docx správa o účasti verejnosti 11.09.2019 docx 21,55 kB
rtf návrh uznesenia vlády 11.09.2019 rtf 204,24 kB
docx vlastný materiál 11.09.2019 docx 83,48 kB
doc vyhlásenie o bezrozpornosti 11.09.2019 doc 37,00 kB
docx vyhodnotenie MPK 11.09.2019 docx 66,12 kB

História::
13.09.2019 10:36
13.09.2019 10:36