Detail materiálu

Základné údaje
Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov a počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v ozbrojených silách Slovenskej republiky v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky k 31. decembru 2020
V-348/2019
02.10.2019
minister obrany
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
7746
Utajovaný
Ostatné materiály
Zaradený
674
Vyhradené
6

Typ dokumentu Dátum pridania Veľkosť
pdf uzn. BR SR 674 25.11.2019 136,56 kB

História::
02.10.2019 13:56
06.11.2019 09:13