Detail materiálu

Základné údaje
Vyhodnotenie aktuálnej bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
KBR1/2019
04.11.2019
príslušný člen poradného orgánu vlády SR
Úrad vlády Slovenskej republiky
7746
ústne informácie členov a trvale prizývaných
Riadny
Ostatné materiály
Zaradený
1

História::
04.11.2019 13:39
04.11.2019 13:42