Detail materiálu

Základné údaje
Vyhodnotenie aktuálnej bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
KBR123/2019
22.11.2019
príslušný člen poradného orgánu vlády SR
Úrad vlády Slovenskej republiky
7746
ústne informácie prítomných členov a trvale prizývaných
Riadny
Ostatné materiály
Zaradený
1

História::
29.11.2019 13:21
29.11.2019 13:21