Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov
LRV-8323/2013
15.03.2013
minister kultúry
Ministerstvo kultúry SR
7745
Riadny
Zaradený
8

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 72,45 kB Stiahnutie súboru
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 58,81 kB Stiahnutie súboru
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 181,00 kB Stiahnutie súboru
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 69,16 kB Stiahnutie súboru
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 35,26 kB Stiahnutie súboru
rtf Obal 24.05.2016 rtf 48,09 kB Stiahnutie súboru
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 51,24 kB Stiahnutie súboru
rtf Vyhodnotenie MPK 1 24.05.2016 rtf 880,29 kB Stiahnutie súboru
rtf Vyhodnotenie MPK 2 24.05.2016 rtf 162,89 kB Stiahnutie súboru
rtf Tabuľka zhody 24.05.2016 rtf 241,56 kB Stiahnutie súboru
rtf Tabuľka zhody 24.05.2016 rtf 126,53 kB Stiahnutie súboru
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 127,37 kB Stiahnutie súboru
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 126,04 kB Stiahnutie súboru
docx Doplnenie - nový bod 10 24.05.2016 docx 13,42 kB Stiahnutie súboru
docx Doplnenie - k & 5 ods. 12 a k & 30 ods. 1 24.05.2016 docx 16,52 kB Stiahnutie súboru
rtf Vyhlásenie 24.05.2016 rtf 35,31 kB Stiahnutie súboru

História::
15.03.2013 00:00
15.03.2013 00:00