Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov
LRV-8323/2013
15.03.2013
minister kultúry
Ministerstvo kultúry SR
7745
Riadny
Zaradený
8

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 72,45 kB
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 58,81 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 181,00 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 69,16 kB
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 35,26 kB
rtf Obal 24.05.2016 rtf 48,09 kB
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 51,24 kB
rtf Vyhodnotenie MPK 1 24.05.2016 rtf 880,29 kB
rtf Vyhodnotenie MPK 2 24.05.2016 rtf 162,89 kB
rtf Tabuľka zhody 24.05.2016 rtf 241,56 kB
rtf Tabuľka zhody 24.05.2016 rtf 126,53 kB
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 127,37 kB
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 126,04 kB
docx Doplnenie - nový bod 10 24.05.2016 docx 13,42 kB
docx Doplnenie - k & 5 ods. 12 a k & 30 ods. 1 24.05.2016 docx 16,52 kB
rtf Vyhlásenie 24.05.2016 rtf 35,31 kB

História::
15.03.2013 00:00
15.03.2013 00:00