Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
LRV-12304/2020
26.06.2020
minister zdravotníctva
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
7745
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
1

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
docx obal 26.06.2020 docx 14,81 kB
docx návrh uznesenia 26.06.2020 docx 28,65 kB
docx predkladacia správa 26.06.2020 docx 22,21 kB
docx vlastný materiál 26.06.2020 docx 104,68 kB
docx dôvodová správa 26.06.2020 docx 28,60 kB
docx doložka vplyvov 26.06.2020 docx 38,42 kB
docx analýza sociálnych vplyvov 26.06.2020 docx 43,35 kB
docx analýza sociálnych vplyvov na podnikateľské prostredie 26.06.2020 docx 43,41 kB
docx správa o účasti verejnosti 26.06.2020 docx 23,54 kB
docx doložka zlučiteľnosti 26.06.2020 docx 16,86 kB
docx tabuľka zhody 26.06.2020 docx 40,82 kB
docx vyhodnotenie MPK 26.06.2020 docx 30,95 kB

História::
07.07.2020 13:51
08.07.2020 18:10