Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
LRV-12302/2020
26.06.2020
minister zdravotníctva
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
7745
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
2

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
docx obal 26.06.2020 docx 14,97 kB
docx návrh uznesenia 26.06.2020 docx 28,71 kB
docx predkladacia správa 26.06.2020 docx 25,54 kB
docx vlastný materiál 26.06.2020 docx 49,72 kB
docx dôvodová správa 26.06.2020 docx 35,65 kB
docx doložka vplyvov 26.06.2020 docx 42,09 kB
docx analýza_sociálne vplyvy 26.06.2020 docx 40,97 kB
docx analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 26.06.2020 docx 40,50 kB
docx správa o účasti verejnosti 26.06.2020 docx 20,79 kB
docx doložka zlučiteľnosti 26.06.2020 docx 16,20 kB
docx tabuľka zhody 2004_37 26.06.2020 docx 67,37 kB
docx tabuľka zhody 2017_2398 26.06.2020 docx 50,41 kB
docx tabuľka zhody 2019_130 26.06.2020 docx 55,26 kB
docx tabuľka zhody 2019_98 26.06.2020 docx 49,75 kB
docx vyhodnotenie MPK 26.06.2020 docx 37,44 kB

História::
07.07.2020 13:51
08.07.2020 18:10