Detail materiálu

Základné údaje
Prerokovanie aktuálnej nepriaznivej situácie spôsobenej šírením pandémie COVID-19 a ďalšie otázky súvisiace s jej riešením.
KBR123/2020
19.10.2020
príslušný člen poradného orgánu vlády SR
Úrad vlády Slovenskej republiky
7746
ústne informácie
Riadny
Ostatné materiály
Zaradený
1

História::
19.10.2020 15:40
19.10.2020 15:40