Detail materiálu

Základné údaje
Návrh použitia profesionálnych vojakov vyčlenených na plnenie úloh Vojenského spravodajstva pri plnení úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 665/2020 z 18.októbra 2020
KBR22820/2020
20.10.2020
minister obrany
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
7746
Utajovaný
Ostatné materiály
Zaradený
Vyhradené
2

História::
20.10.2020 13:34
21.10.2020 09:42