Detail materiálu

Základné údaje
Vyhodnotenie aktuálnej bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
KBR123/2021
03.05.2021
príslušný člen poradného orgánu vlády SR
Úrad vlády Slovenskej republiky
7746
ústne informácie členov a trvale prizývaných
Riadny
Ostatné materiály
Zaradený
1

História::
03.05.2021 10:19
03.05.2021 10:19