Detail materiálu

Základné údaje
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. .z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 576)
LRV-12721/2021
05.08.2021
minister životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7745
Riadny
Ostatné materiály
Zaradený
8

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
docx doložka vplyvov 05.08.2021 docx 14,11 kB
docx doložka zlučiteľnosti 05.08.2021 docx 12,44 kB
docx obal 05.08.2021 docx 25,06 kB
docx správa o účasti verejnosti 05.08.2021 docx 17,15 kB
docx dôvodová správa 05.08.2021 docx 28,06 kB
pdf tlač_576_obal 05.08.2021 pdf 19,40 kB
docx paragrafové znenie 05.08.2021 docx 21,56 kB
pdf stanovisko MF SR 05.08.2021 pdf 32,52 kB
docx návrh uznesenia vlády 05.08.2021 docx 29,49 kB
docx vznesené pripomienky 05.08.2021 docx 25,78 kB
pdf predkladacia správa 23.08.2021 pdf 375,63 kB

História::
12.08.2021 14:46
12.08.2021 14:46