Detail materiálu

Základné údaje
Návrh sektorových a prierezových kritérií na určenie prvkov kritickej infraštruktúry a zoznam prvkov kritickej infraštruktúry ich zaradenie do sektorov a vyradenie zo sektorov kritickej infraštruktúry
KBR21116/2021
12.10.2021
minister vnútra
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
7746
Utajovaný
Ostatné materiály
Zaradený
Vyhradené
6

História::
12.10.2021 13:00
26.10.2021 13:12