Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
LRV-16816/2013
27.06.2013
podpredseda vlády a minister financií
Ministerstvo financií SR
7745
Iniciatívny návrh
Riadny
Zaradený
8

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Obal 24.05.2016 rtf 65,27 kB
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 116,92 kB
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 51,98 kB
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 193,41 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 55,05 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 110,16 kB
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 65,33 kB
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 87,75 kB
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 34,84 kB
docx Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 docx 94,39 kB
docx Vyhlásenie 24.05.2016 docx 15,07 kB

História::
27.06.2013 00:00
27.06.2013 00:00