Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
LRV-16816/2013
27.06.2013
podpredseda vlády a minister financií
Ministerstvo financií SR
7745
Iniciatívny návrh
Riadny
Zaradený
8

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Obal 24.05.2016 rtf 65,27 kB Stiahnutie súboru
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 116,92 kB Stiahnutie súboru
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 51,98 kB Stiahnutie súboru
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 193,41 kB Stiahnutie súboru
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 55,05 kB Stiahnutie súboru
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 110,16 kB Stiahnutie súboru
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 65,33 kB Stiahnutie súboru
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 87,75 kB Stiahnutie súboru
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 34,84 kB Stiahnutie súboru
docx Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 docx 94,39 kB Stiahnutie súboru
docx Vyhlásenie 24.05.2016 docx 15,07 kB Stiahnutie súboru

História::
27.06.2013 00:00
27.06.2013 00:00