Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 426/2010 Z. z, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 19/2013 Z. z.
LRV-21999/2013
28.08.2013
minister hospodárstva
Ministerstvo hospodárstva SR
7745
Riadny
Zaradený
3

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 70,49 kB
xls Doložka vplyvov 24.05.2016 xls 57,50 kB
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 40,94 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 58,13 kB
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 36,15 kB
docx Príloha 24.05.2016 docx 26,67 kB
rtf Obal 24.05.2016 rtf 62,69 kB
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 40,03 kB
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 181,79 kB
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 62,01 kB
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 358,44 kB

História::
28.08.2013 00:00
28.08.2013 00:00