Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
LRV-23632/2013
18.09.2013
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7745
Iniciatívny návrh
Riadny
Zaradený
4

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 118,00 kB Stiahnutie súboru
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 23,00 kB Stiahnutie súboru
rtf Obal 24.05.2016 rtf 49,03 kB Stiahnutie súboru
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 26,00 kB Stiahnutie súboru
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 192,35 kB Stiahnutie súboru
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 44,50 kB Stiahnutie súboru
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 413,62 kB Stiahnutie súboru

História::
18.09.2013 00:00
18.09.2013 00:00