Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
LRV-26618/2013
22.10.2013
minister kultúry
Ministerstvo kultúry SR
7745
Riadny
Zaradený
3

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 70,02 kB
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 23,75 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 114,10 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 67,41 kB
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 19,07 kB
rtf Obal 24.05.2016 rtf 57,65 kB
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 56,00 kB
rtf Príloha 24.05.2016 rtf 405,57 kB
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 987,55 kB
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 76,08 kB
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 318,71 kB

História::
22.10.2013 00:00
22.10.2013 00:00