Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
LRV-26618/2013
22.10.2013
minister kultúry
Ministerstvo kultúry SR
7745
Riadny
Zaradený
3

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 70,02 kB Stiahnutie súboru
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 23,75 kB Stiahnutie súboru
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 114,10 kB Stiahnutie súboru
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 67,41 kB Stiahnutie súboru
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 19,07 kB Stiahnutie súboru
rtf Obal 24.05.2016 rtf 57,65 kB Stiahnutie súboru
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 56,00 kB Stiahnutie súboru
rtf Príloha 24.05.2016 rtf 405,57 kB Stiahnutie súboru
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 987,55 kB Stiahnutie súboru
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 76,08 kB Stiahnutie súboru
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 318,71 kB Stiahnutie súboru

História::
22.10.2013 00:00
22.10.2013 00:00