Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
LRV-21308/2012
21.06.2012
ministerka zdravotníctva
Ministerstvo zdravotníctva SR
7745
Riadny
Zaradený
11

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 doc 45,00 kB
doc Doložka vplyvov 24.05.2016 doc 126,00 kB
doc Dôvodová správa 24.05.2016 doc 96,00 kB
doc Návrh komuniké 24.05.2016 doc 32,50 kB
doc Obal 24.05.2016 doc 27,00 kB
doc Predkladacia správa 24.05.2016 doc 31,00 kB
doc Tabuľka zhody 24.05.2016 doc 435,50 kB
doc Návrh uznesenia 24.05.2016 doc 33,00 kB
doc Vlastný materiál 24.05.2016 doc 114,50 kB
doc Vyhlásenie 24.05.2016 doc 23,00 kB
doc Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 doc 284,00 kB

História::
21.06.2012 00:00
21.06.2012 00:00