Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
LRV-21308/2012
21.06.2012
ministerka zdravotníctva
Ministerstvo zdravotníctva SR
7745
Riadny
Zaradený
11

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 doc 45,00 kB Stiahnutie súboru
doc Doložka vplyvov 24.05.2016 doc 126,00 kB Stiahnutie súboru
doc Dôvodová správa 24.05.2016 doc 96,00 kB Stiahnutie súboru
doc Návrh komuniké 24.05.2016 doc 32,50 kB Stiahnutie súboru
doc Obal 24.05.2016 doc 27,00 kB Stiahnutie súboru
doc Predkladacia správa 24.05.2016 doc 31,00 kB Stiahnutie súboru
doc Tabuľka zhody 24.05.2016 doc 435,50 kB Stiahnutie súboru
doc Návrh uznesenia 24.05.2016 doc 33,00 kB Stiahnutie súboru
doc Vlastný materiál 24.05.2016 doc 114,50 kB Stiahnutie súboru
doc Vyhlásenie 24.05.2016 doc 23,00 kB Stiahnutie súboru
doc Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 doc 284,00 kB Stiahnutie súboru

História::
21.06.2012 00:00
21.06.2012 00:00