Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
LRV-31479/2013
04.12.2013
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7745
Riadny
Zaradený
5

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 27,40 kB Stiahnutie súboru
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 23,50 kB Stiahnutie súboru
rtf Obal 24.05.2016 rtf 49,41 kB Stiahnutie súboru
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 34,50 kB Stiahnutie súboru
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 193,47 kB Stiahnutie súboru
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 354,83 kB Stiahnutie súboru
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 499,00 kB Stiahnutie súboru
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 127,98 kB Stiahnutie súboru
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 64,36 kB Stiahnutie súboru
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 7,26 kB Stiahnutie súboru

História::
04.12.2013 00:00
04.12.2013 00:00