Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
LRV-31479/2013
04.12.2013
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7745
Riadny
Zaradený
5

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 27,40 kB
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 23,50 kB
rtf Obal 24.05.2016 rtf 49,41 kB
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 34,50 kB
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 193,47 kB
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 354,83 kB
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 499,00 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 127,98 kB
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 64,36 kB
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 7,26 kB

História::
04.12.2013 00:00
04.12.2013 00:00