Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
LRV-16663/2014
31.03.2014
podpredseda vlády a minister financií
Ministerstvo financií SR
7745
Riadny
Zaradený
2

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Obal 24.05.2016 rtf 57,37 kB Stiahnutie súboru
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 157,11 kB Stiahnutie súboru
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 23,98 kB Stiahnutie súboru
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 28,45 kB Stiahnutie súboru
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 58,13 kB Stiahnutie súboru
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 189,31 kB Stiahnutie súboru
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 25,69 kB Stiahnutie súboru
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 392,94 kB Stiahnutie súboru
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 19,10 kB Stiahnutie súboru
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 187,77 kB Stiahnutie súboru
rtf Vyhlásenie 24.05.2016 rtf 34,98 kB Stiahnutie súboru

História::
31.03.2014 00:00
31.03.2014 00:00