Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
LRV-16663/2014
31.03.2014
podpredseda vlády a minister financií
Ministerstvo financií SR
7745
Riadny
Zaradený
2

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Obal 24.05.2016 rtf 57,37 kB
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 157,11 kB
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 23,98 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 28,45 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 58,13 kB
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 189,31 kB
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 25,69 kB
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 392,94 kB
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 19,10 kB
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 187,77 kB
rtf Vyhlásenie 24.05.2016 rtf 34,98 kB

História::
31.03.2014 00:00
31.03.2014 00:00