Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov
LRV-22193/2014
22.05.2014
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
7745
Riadny
Zaradený
6

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Obal 24.05.2016 rtf 57,39 kB
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 155,16 kB
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 27,33 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 22,89 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 32,49 kB
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 57,79 kB
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 7,13 kB
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 480,75 kB
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 19,04 kB
pdf Vlastný materiál 24.05.2016 pdf 678,59 kB

História::
22.05.2014 00:00
22.05.2014 00:00