Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
LRV-26583/2014
30.06.2014
minister hospodárstva
Ministerstvo hospodárstva SR
7745
Iniciatívny návrh
Riadny
Zaradený
5

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
docx Doložka vplyvov 24.05.2016 docx 21,58 kB
docx Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 docx 19,41 kB
docx Dôvodová správa 24.05.2016 docx 17,72 kB
docx Návrh komuniké 24.05.2016 docx 13,35 kB
docx Obal 24.05.2016 docx 15,42 kB
docx Predkladacia správa 24.05.2016 docx 15,63 kB
docx Tabuľka zhody 24.05.2016 docx 82,90 kB
docx Návrh uznesenia 24.05.2016 docx 24,98 kB
docx Vlastný materiál 24.05.2016 docx 25,36 kB

História::
30.06.2014 00:00
30.06.2014 00:00