Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
LRV-34468/2014
19.09.2014
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7745
Iniciatívny návrh
Riadny
Zaradený
4

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Obal 24.05.2016 rtf 50,50 kB Stiahnutie súboru
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 196,87 kB Stiahnutie súboru
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 33,00 kB Stiahnutie súboru
doc Vlastný materiál 24.05.2016 doc 76,00 kB Stiahnutie súboru
docx Dôvodová správa 24.05.2016 docx 201,17 kB Stiahnutie súboru
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 404,71 kB Stiahnutie súboru
rtf Novela nariadenia vlády 24.05.2016 rtf 39,00 kB Stiahnutie súboru
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 23,50 kB Stiahnutie súboru
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 139,37 kB Stiahnutie súboru
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 58,13 kB Stiahnutie súboru
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 23,86 kB Stiahnutie súboru
docx Tabuľky k doložke vplyvov 24.05.2016 docx 26,62 kB Stiahnutie súboru

História::
19.09.2014 00:00
19.09.2014 00:00