Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
LRV-34468/2014
19.09.2014
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7745
Iniciatívny návrh
Riadny
Zaradený
4

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Obal 24.05.2016 rtf 50,50 kB
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 196,87 kB
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 33,00 kB
doc Vlastný materiál 24.05.2016 doc 76,00 kB
docx Dôvodová správa 24.05.2016 docx 201,17 kB
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 404,71 kB
rtf Novela nariadenia vlády 24.05.2016 rtf 39,00 kB
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 23,50 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 139,37 kB
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 58,13 kB
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 23,86 kB
docx Tabuľky k doložke vplyvov 24.05.2016 docx 26,62 kB

História::
19.09.2014 00:00
19.09.2014 00:00