Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 229/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických rúr na pečenie pre domácnosť energetickým štítkom
LRV-40203/2014
04.11.2014
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
7745
bod B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 319 z 25. júna 2014
Riadny
Zaradený
8

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Obal 24.05.2016 rtf 57,50 kB
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 155,04 kB
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 24,08 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 27,53 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 23,45 kB
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 58,23 kB
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 23,87 kB
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 440,48 kB
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 18,99 kB
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 44,03 kB

História::
04.11.2014 00:00
04.11.2014 00:00